Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania, które pojawiają się przy zakupie urządzenia fiskalnego.

 1. Jakie branże mają obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej?
 2. Jakie branże mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu urządzenia fiskalnego online?
 3. Czy kupując kasę fiskalną/drukarkę fiskalną, za każdym razem mogę ubiegać się o zwrot 700 zł z Urzędu Skarbowego?
 4. Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot 700 zł za zakup urządzenia fiskalnego?
 5. Jaka jest wysokość zwrotu za zakup urządzenia fiskalnego?
 6. Nie jestem płatnikiem VAT - jestem tzw. "niewatowcem". Czy też mogę ubiegać się o zwrot?
 7. Czy mogę otrzymać coś więcej niż 700 zł. za zakup urządzenia fiskalnego?
 8. Potrzebuję większą ilość urządzeń fiskalnych. Czy otrzymam zwrot 700 zł za każde zakupione urządzenie fiskalne?
 9. Planuję rozłożyć zakup urządzeń fiskalnych w czasie. Czy otrzymam zwrot 700 zł za każde zakupione urządzenie?
 10. Co jaki okres należy wykonać przegląd techniczny urządzenia fiskalnego?
 11. Do kogo należy obowiązek pamiętania o przeglądzie technicznym?
 12. Jak długo należy przechowywać kopię paragonów fiskalnych?
 13. Kiedy należy wykonać raport dobowy?
 14. Czy wykonywanie raportów miesięcznych oraz raportów rocznych jest obowiązkowe?
 15. Zmieniły się stawki VAT na ewidencjonowane towary/usługi. Kto może dokonać zmian stawek VAT na urządzeniu fiskalnym?
 16. Co grozi za nieterminowe wykonanie przeglądu technicznego lub za jego brak?
 17. Działalność została zawieszona. Czy należy wykonać przegląd techniczny urządzenia fiskalnego?
 18. Planuję zamknięcie działalności gospodarczej. O czym należy pamiętać?
 19. Na jaki okres czasu przewidziana jest praca urządzenia fiskalnego?
 20. Czy mogę odsprzedać odczytane (zamknięte) urządzenie fiskalne?
 21. Czy urządzenia fiskalne online muszą być włączone przez całą dobę?
 22. Czy na urządzeniu fiskalnym online można wystawiać paragony fiskalne bez dostępu do internetu/sieci GSM?
 23. Jakie są konsekwencje braku regularnej komunikacji urządzenia online z serwerami Ministerstwa Finansów?
 24. Czym jest pamięć chroniona w urządzeniach online?
 25. Czy jest jakaś znacząca różnica w codziennej pracy pomiędzy urządzeniami offline a online?

Jakie branże mają obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej?

Obowiązek ewidencji przy użyciu urządzenia fiskalnego dotyczy tych działalności gospodarczych, u których sprzedaż na rzecz osób fizycznych przekroczyła 20 000 zł netto (w skali roku lub proporcjonalnie w skali roku).
Poniżej znajduje się lista działalności, która ma bezwzględny obowiązek ewidencji sprzedaży przy użyciu urządzenia fiskalnego (kasy lub drukarki fiskalnej), bez względu na wysokość osiągniętego obrotu:

Jakie branże mają obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu urządzenia fiskalnego online?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów poniższe branże mają obowiązek zainstalowania urządzenia fiskalnego online. Instalacja urządzenia powinna się odbyć nie później niż z chwilą wykonania czynności na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Czy kupując kasę fiskalną/drukarkę fiskalną, za każdym razem mogę ubiegać się o zwrot 700 zł z Urzędu Skarbowego?

Nie, zwrot 700 zł nie przysługuje za każdy zakup urządzenia fiskalnego.
Zwrot przysługuje każdej działalności gospodarczej, która nie posiadała wcześniej urządzenia fiskalnego i zakupiła pierwsze urządzenie fiskalne online, lub za wymianę urządzenia starego typu - offline - narzuconą przez obowiązujące przepisy podatkowe.

Od 1 maja 2019r. zwrot przesługuje jedynie przy zakupie urządzeń online. Za zakup urządzeń offline (z kopią elektroniczną) nie można już otrzymać zwrotu 700 zł z Urzędu Skarbowego.


Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot 700 zł za zakup urządzenia fiskalnego?

Aby otrzymać zwrot za zakup urządzenia fiskalnego, należy złożyć wniosek o zwrot do właściwego dla Podatnika Urzędu Skarbowego (dotyczy działalności gospodarczych niebędących płatnikiem VAT). Do wniosku należy dołączyć kopię faktury potwierdzającej zakup urządzenia oraz raport miesięczny z niezerowymi wartościami.

W praktyce wygląda to tak, że pomagamy ze wszystkimi formalnościami związanymi z Urzędem Skarbowym, przygotowując wymagane wnioski oraz dokumenty. Podatnik w zasadzie ogranicza się tylko do dostarczenia przygotowanych dokumentów do Urzędu Skarbowego na dziennik podawczy lub wysyłki dokumentów listem poleconym.


Jaka jest wysokość zwrotu za zakup urządzenia fiskalnego?

Za zakup urządzenia fiskalnego Urząd Skarbowy zwraca 700 zł.

Działalność gospodarcza będąca płatnikiem VAT otrzymuje zwrot w postaci ulgi podatkowej rozliczanej na deklaracji vatowskiej (VAT 7). Jeżeli pojawi się podatek vat do zapłaty, to może on zostać pomniejszony o 700 zł. Wystarczy poinformować księgowość o zakupie urządzenia fiskalnego (wymianie na online) i poprosić o rozliczenie takiego zwrotu.
Działalność gospodarcza niebędąca płatnikiem VAT otrzymuje zwrot bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy. Zwrotu należy się spodziewać do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku.


Nie jestem płatnikiem VAT - jestem tzw. "niewatowcem". Czy też mogę ubiegać się o zwrot?

Tak, działalności gospodarczej niebędącej płatnikiem VAT również przysługuje zwrot za zakup urządzenia fiskalnego online.


Czy mogę otrzymać coś więcej niż 700 zł za zakup urządzenia fiskalnego?

Każdy zakup urządzenia fiskalnego (kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej) można wpisać jako jednorazowy środek trwały.
Działalność gospodarcza będąca płatnikiem VAT może również odliczyć wartość VAT za zakup urządzenia fiskalnego.


Potrzebuję większą ilość urządzeń fiskalnych. Czy otrzymam zwrot 700 zł za każde zakupione urządzenie fiskalne?

Tak, o ile będzie to pierwszy zakup urządzeń fiskalnych online w działalności gospodarczej.
Nie ma ograniczenia co do ilości zakupionych sztuk urządzeń fiskalnych.


Planuję rozłożyć zakup urządzeń fiskalnych w czasie. Czy otrzymam zwrot 700 zł za każde zakupione urządzenie?

Nie. Zwrot 700 zł przysługuje tylko za pierwszy zakup dowolnej ilości urządzeń fiskalnych online. Zwrotu więc nie otrzymamy za zakup kolejnych urządzeń fiskalnych do działalności gospodarczej.


Co jaki okres należy wykonać przegląd techniczny urządzenia fiskalnego?

Podatnik ma obowiązek poddać swoje urządzenia fiskalne przeglądowi technicznemu nie rzadziej niż co 2 lata.
Sugerujemy jednak wykonywanie corocznych przeglądów technicznych. Zaletą tego rozwiązania jest przedłużenie gwarancji na pamięć fiskalną na okres 5 lat.

Należy także pamiętać, iż po odwieszeniu działalności gospodarczej, przed pierwszym użyciem urządzenia fiskalnego, obowiązkiem Podatnika jest poddanie przeglądowi technicznemu swojego urządzenia fiskalnego.


Do kogo należy obowiązek pamiętania o przeglądzie technicznym?

To Podatnik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje urządzenia fiskalne. Poddanie urządzenia przeglądowi technicznemu w odpowiednim terminie jest więc obowiązkiem Podatnika.

Naszym Klientom zawsze przypominamy o upływającym terminie wykonania ustawowego przeglądu technicznego urządzenia fiskalnego.
Staramy się także programować nasze urządzenia fiskalne tak, aby same przypominały o upływającym terminie wykonania przeglądu poprzez komunikat na wyświetlaczu lub wydruk podczas wykonywania raportu dobowego.


Jak długo należy przechowywać kopię paragonów fiskalnych?

Kopię paragonów fiskalnych należy przychowywać przez okres 5 lat podatkowych.
Należy również przechowywać przez wspomniany okres 5 lat podatkowych wykonane raporty dobowe, raporty miesięczne, anulowane paragony a także książkę serwisową urządzenia fiskalnego.


Kiedy należy wykonać raport dobowy?

Raport dobowy należy obowiązkowo wykonać po zakończeniu każdego dnia swojej pracy, gdy został wystawiony choćby 1 paragon fiskalny (nawet anulowany).
Nie należy wykonywać tego raportu w przypadku braku sprzedaży (braku paragonów fiskalnych) danego dnia.


Czy wykonywanie raportów miesięcznych oraz raportów rocznych jest obowiązkowe?

Raport miesięczny należy również do raportów obowiązkowych. Na jego podstawie księgowość rozlicza urządzenie fiskalne. Wykonujemy go na początku kolejnego miesiąca, np. raport za miesiąc maj wykonujemy na początku czerwca.

Nie ma natomiast obowiązku wykonywania raportów rocznych - wystarczą wykonane raporty miesięczne.


Zmieniły się stawki VAT na ewidencjonowane towary/usługi. Kto może dokonać zmian stawek VAT na urządzeniu fiskalnym?

Aktualizację stawek VAT może wykonać sam Podatnik. Podczas aktualizacji stawek VAT nie jest wymagana obecność serwisanta urządzenia.
Zmiana stawek VAT wiąże się zazwyczaj z koniecznością wykonania raportu zerującego sprzedaży. Sprzedaż towaru/usługi z niewłaściwą stawką VAT będzie wymagała korekt/y księgowych/ej.


Co grozi za nieterminowe wykonanie przeglądu technicznego lub za jego brak?

Nieterminowe wykonanie przeglądu technicznego lub jego brak jest wykroczeniem skarbowym.
W aktualnym rozporządzeniu Ministra Finansów dot. kas rejestrujących, w przypadku niewykonania przeglądu w terminie naczelnik urzędu skarbowego nakłada mandat w wysokości 300 zł. Taki mandat może być wystawiany cyklicznie, aż do momentu poddania urządzenia fiskalnego przeglądowi technicznemu.

Zgodnie z rozporządzeniem Podatnik zobowiązany jest także do zwrotu 700 zł w przypadku skorzystania z ulgi za zakup urządzenia.


Działalność została zawieszona. Czy należy wykonać przegląd techniczny urządzenia fiskalnego?

Nie ma obowiązku wykonywania przeglądów technicznych, gdy działalność gospodarcza jest zawieszona.
Należy pamiętać, iż po wznowieniu działalności gospodarczej, przed pierwszym użyciem urządzenia fiskalnego, obowiązkiem Podatnika jest poddanie urządzenia fiskalnego przeglądowi technicznemu.


Planuję zamknięcie działalności gospodarczej. O czym należy pamiętać?

Zamknięcie działalności gospodarczej wiąże się z tzw. odczytem zawartości pamięci fiskalnej urządzenia rejestrującego. Należy nas koniecznie powiadomić o zamiarze zamknięcia działalności gospodarczej. Po wykonanym odczycie zawartości pamięci fiskalnej należy powiadomić właściwy Urząd Skarbowy o wykonanej procedurze. Należy także złożyć wniosek o wyrejestrowanie urządzenia z ewidencji kas rejestrujących.


Na jaki okres czasu przewidziana jest praca urządzenia fiskalnego?

W urządzeniach offline starego typu (z kopią papierową lub kopią elektroniczną) okres pracy uzależniony jest tylko od ilości wykonanych raportów dobowych. Większość dostępnych urządzeń fiskalnych może zapisać do pamięci fiskalnej nie więcej jak 1 830 raportów dobowych. Po przekroczeniu tej wartości należy wymienić pamięć fiskalną lub zakupić nowe urządzenie.

Okres pracy urządzeń online zależy od większej liczby parametrów. W większości urządzeń fiskalnych ilość raportów dobowych nadal nie przekroczyć 1 830. Kolejnym ograniczeniem jest liczba wystawianych paragonów fiskalnych. Tanie urządzenia fiskalne mają możliwość zapisu do pamięci fiskalnej mniejszej liczby paragonów i nie nadają się dla każdego Podatnika. Są jeszcze inne parametry urządzenia, ale są one na tyle mało znaczące dla większości Podatników, że w zasadzie można je tutaj pominąć.


Czy mogę odsprzedać odczytane (zamknięte) urządzenie fiskalne?

Teoretycznie tak, natomiast w praktyce bywa z tym ciężko. Należy pamiętać, iż odczytane (zamknięte) urządzenie fiskalne posiada pamięć fiskalną z NIP'em, którego nie można zmienić. Osoba, która zakupi takie używane urządzenie fiskalne, będzie musiała wymienić pamięć fiskalną. Koszt nowej pamięci fiskalnej wraz z jej wymianą to około 50% wartości urządzenia fiskalnego. Z punktu widzenia Kupującego staje się to po prostu nieopłacalne.


Czy urządzenia fiskalne online muszą być włączone przez całą dobę?

Nie ma takiego obowiązku. W zupełności wystarczy, aby urządzenie fiskalne online było włączone podczas codziennej pracy Podatnika. Po zakończonej pracy, po wykonaniu raportu dobowego, można wyłączyć urządzenie.


Czy na urządzeniu fiskalnym online można wystawiać paragony fiskalne bez dostępu do internetu/sieci GSM?

tak, do wystawiania paragonów fiskalnych nie jest wymagany dostęp do internetu/sieci GSM. Dostęp do internetu/sieci GSM jest potrzebny głównie do komunikacji urządzenia z serwerami Ministerstwa Finansów.


Jakie są konsekwencje braku regularnej komunikacji urządzenia online z serwerami Ministerstwa Finansów?

W przypadku braku regularnej komunikacji urządzenia z serwerami Ministerstwa Finansów aktualne przepisy fiskalne przewidują odebranie zwrotu 700 zł Podatnikowi, który korzystał z takiego zwrotu przy zakupie urządzenia online.


Czym jest pamięć chroniona w urządzeniach online?

Pamięć chroniona to specjalnie przygotowana przez producenta urządzenia karta uSD, na której zapisywane są m.in. kopie paragonów fiskalnych, ustawienia urządzenia, dziennik zdarzeń, baza towarowa oraz grafiki. W uproszczeniu, jest to bardziej rozbudowana kopia elektroniczna występująca w urządzeniach offline.


Czy jest jakaś znacząca różnica w codziennej pracy pomiędzy urządzeniami offline a online?

W zasadzie nie ma żadnej różnicy. Takie same czynności należy wykonywać zarówno na urządzeniu offline jak i na urządzeniu online. Dodatkową czynnością podczas korzystania z urządzenia online jest regularna kontrola stanu komunikacji urządzenia z serwerami Ministerstwa Finansów.

POLSKA BEZGOTÓWKOWA terminal płatniczy bez opłat

Jesteśmy do dyspozycji w godz. 830-1600. Telefon serwisowy poza godzinami pracy: 579 551 001 lub 729 991 544

Nasi partnerzy : 

PayTel JCCS Worldline Elzab Six Payments Aclas-Polska

created by MW