Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania, które pojawiają się przy zakupie urządzenia fiskalnego.

 1. Jakie branże mają obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej?
 2. Czy kupując kasę fiskalną/drukarkę fiskalną, za każdym razem mogę starać się o zwrot z Urzędu Skarbowego?
 3. Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot za zakup urządzenia fiskalnego?
 4. Jaka jest wysokość zwrotu za zakup urządzenia fiskalnego?
 5. Nie jestem płatnikiem VAT - jestem tzw. "niewatowcem". Czy też mogę ubiegać się o zwrot?
 6. Czy mogę otrzymać coś więcej niż 700 zł. za zakup urządzenia fiskalnego?
 7. Potrzebuję większą ilość urządzeń fiskalnych. Czy otrzymam zwrot za każde zakupione urządzenie fiskalne?
 8. Planuję rozłożyć zakup urządzeń fiskalnych w czasie. Czy nie stracę zwrotu?
 9. Co jaki okres należy wykonywać przegląd urządzeń fiskalnych?
 10. Do kogo należy obowiązek pamiętania o przeglądach okresowych?
 11. Jak długo należy przechowywać kopię paragonów fiskalnych?
 12. Kiedy należy zrobić raport dobowy?
 13. Czy zrobienie raportu miesięcznego oraz raportu rocznego jest obowiązkowe?
 14. Zmieniły się stawki VAT na ewidencjonowane towary/usługi. Kto może dokonać zmian stawek VAT na urządzeniu fiskalnym?
 15. Co grozi za nieterminowe wykonanie przeglądów okresowych lub za ich brak?
 16. Działalność została zawieszona. Czy należy wykonać przegląd okresowy urządzenia fiskalnego?
 17. Planuję zamknięcie działalności gospodarczej. O czym należy pamiętać?
 18. Na jaki okres czasu przewidziana jest praca urządzenia fiskalnego?
 19. Czy mogę sprzedać odczytane (zamknięte) urządzenie fiskalne?

Jakie branże mają obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej?

Poniżej znajduje się lista działalności, która musi zainstalować urządzenie fiskalne (kasę lub drukarkę fiskalną), bez względu na wysokość osiąganego obrotu:

Czy kupując kasę fiskalną/drukarkę fiskalną, za każdym razem mogę starać się o zwrot z Urzędu Skarbowego?

Nie, nie każdy kwalifikuje się do otrzymania zwrotu za zakup urządzenia fiskalnego.
Zwrot przysługuje tylko nowemu podatnikowi - tzn. takiemu, który na swoim numerze NIP nie ma jeszcze zarejestrowanego żadnego urządzenia fiskalnego.

Od 1 maja 2019r. zwrot przesługuje jedynie przy zakupie urządzeń on-line. Na urządzenia starego typu (z kopią papierową lub kopią elektroniczną) nie będzie można uzyskać zwrotu.


Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot za zakup urządzenia fiskalnego?

W teorii, aby otrzymać zwrot za zakup urządzenia fiskalnego, należy zgłosić zamiar rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego (kasy fiskalnej/drukarki fiskalnej) nie później niż jeden dzień przed fiskalizacją (instalacją) urządzenia fiskalnego.
Gdy urządzenie jest zafiskalizowane - gotowe do pracy fiskalnej, należy do 7 dni (licząc od daty fiskalizacji) zgłosić rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za pomocą urządzenia fiskalnego.

Przykład:
1. Planujemy rozpocząć sprzedaż przy pomocy urządzenia fiskalnego od 1 czerwca.
2. Powiadamiamy Urzęd Skarbowy o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży przy pomocy urządzenia fiskalnego, najpóźniej do 31 maja.
3. Najpóźniej do 31 maja instalujemy urządzenie fiskalne.
4. Powiadamiamy Urząd Skarbowy o zainstalowaniu urządzenia fiskalnego do 7 dni, licząc od daty instalacji urządzenia.

W praktyce, wszystkie formalności związane z Urzędem Skarbowym załatwiamy za Podatnika - dostarczamy niezbędne dokumenty, minimalizując Twój kontakt z Urzędem. Twoim jedynym zadaniem jest sprawdzenie poprawności danych na formularzu, złożenie podpisu i udanie się z nim do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Jeżeli nie chcemy z jakiś powodów udać się do Urzędu Skarbowego, można wysłać ten dokument listownie (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru).


Jaka jest wysokość zwrotu za zakup urządzenia fiskalnego?

Za zakup urządzenia fiskalnego Urząd Skarbowy zwraca do 700 zł. Aby uzyskać taki zwrot, należy spełnić dwa warunki. Po pierwsze, musi być to pierwszy zakup urządzenia fiskalnego w firmie. Po drugie, należy złożyć terminowo wszystkie niezbędne dokumenty.
Firma będąca "vatowcem" otrzymuje zwrot w postaci ulgi podatkowej rozliczanej na deklaracji vatowskiej.
Firma będąca "nievatowcem" otrzymuje zwrot bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy do 30 dni od daty złożenia wniosku.


Nie jestem płatnikiem VAT - jestem tzw. "niewatowcem". Czy też mogę ubiegać się o zwrot?

Tak, również działalnością zwolnionym z odprowadzania podatku VAT (nievatowcom) przysługuje zwrot za zakup urządzenia fiskalnego.


Czy mogę otrzymać coś więcej niż 700 zł, za zakup urządzenia fiskalnego?

Tak, każde urządzenie fiskalne (kasę fiskalną/drukarkę fiskalną) można wpisać jako jednorazowy środek trwały.
Jeżeli firma jest płatnikiem VAT - "vatowcem", może również odliczyć 23% podatku VAT.


Potrzebuję większą ilość urządzeń fiskalnych. Czy otrzymam zwrot za każde zakupione urządzenie fiskalne?

Tak, o ile będą to pierwsze urządzenia fiskalne zarejestrowane na danym numerze NIP.
Zwrot dotyczy dowolnej ilości urządzeń fiskalnych kupowanych "na start" - kupowanych za pierwszym razem.

Dodatkowo, jeżeli zakup urządzeń fiskalnych *planujemy nieco rozłożyć w czasie, to również taki zwrot otrzymamy.
*Zakup urządzeń fiskalnych może zostać rozłożony w czasie, natomiast instalacja (fiskalizacja) kolejnych urządzeń fiskalnych musi zostać wykonana do pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.

Przykład:
Pierwsze urządzenie fiskalne instalujemy w dn. 20.07., następne urządzenie fiskalne musimy zainstalować do dn. 1.08, kolejne do dn. 1.09 itd., aby otrzymać zwrot z każdego zakupionego urządzenia fiskalnego.


Planuję rozłożyć zakup urządzeń fiskalnych w czasie. Czy nie stracę zwrotu?

Nie, natomiast instalacja (fiskalizacja) urządzeń fiskalnych musi zostać przeprowadzona w odpowiedni sposób.
Zakup urządzeń fiskalnych może być rozłożony w czasie, natomiast instalacja (fiskalizacja) kolejnych urządzeń fiskalnych musi zostać wykonana do pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca.

Przykład:
Pierwsze urządzenie fiskalne instalujemy w dn. 20.07., następne urządzenie fiskalne musimy zainstalować do dn. 1.08, kolejne do dn. 1.09 itd., aby otrzymać zwrot z każdego zakupionego urządzenia fiskalnego.


Co jaki okres należy wykonywać przegląd urządzeń fiskalnych?

Obowiązkowy przegląd stanu urządzeń fiskalnych należy wykonywać nie rzadziej niż co 2 lata.
Sugerujemy jednak, aby przegląd wykonywać raz w roku. Zaletą tego rozwiązania jest przedłużenie gwarancji na moduł fiskalny, na okres 5 lat.


Do kogo należy obowiązek pamiętania o przeglądach okresowych?

To właściciel urządzenia fiskalnego ponosi pełną odpowiedzialność za swoje urządzenia. Jego obowiązkiem jest pilnowanie terminów wykonywania ustawowych przeglądów okresowych.

Naszym Klientom zawsze przypominamy o zbliżającym się terminie obowiązkowego przeglądu stanu urządzenia fiskalnego.
Staramy się również programować urządzenia fiskalne tak, aby same przypominały o upływającym terminie przeglądu. Kasa fiskalna/drukarka fiskalna wyświetli i wydrukuje kilka razy przypomnienie o zbliżającym się terminie wykonania przeglądu.


Jak długo należy przechowywać kopię paragonów fiskalnych?

Kopię paragonów fiskalnych należy przychowywać przez okres 5 lat podatkowych.
Należy również przechowywać przez wspomniany okres 5 lat podatkowych wykonane raporty dobowe, raporty miesięczne, anulowane paragony, a także książkę serwisową urządzenia fiskalnego.


Kiedy należy zrobić raport dobowy?

Raport dobowy należy obowiązkowo zrobić wtedy, kiedy został wystawiony choćby jeden paragon fiskalny - nawet anulowany.
Raport dobowy powinno się wykonać na zakończenie dnia swojej pracy.

Jeżeli danego dnia nie prowadzono sprzedaży - nie było wystawionego paragonu fiskalnego, nie zaleca się wykonania raportu dobowego.


Czy zrobienie raportu miesięcznego oraz raportu rocznego jest obowiązkowe?

Raport miesięczny należy obowiązkowo zrobić po zakończonym miesiącu kalendarzowym. Raport miesięczny oddajemy do księgowości, księgowość na podstawie raportu miesięcznego rozlicza urządzenie fiskalne.

Przykład:
Raport miesięczny za miesiąc maj wykonujemy w pierwszych dniach miesiąca czerwca.

Nie ma natomiast obowiązku wykonania raportu rocznego - wystarczą wykonane raporty miesięczne.


Zmieniły się stawki VAT na ewidencjonowane towary/usługi. Kto może dokonać zmian stawek VAT na urządzeniu fiskalnym?

Stawki VAT może zmienić właściciel urządzenia fiskalnego. Nie ma obowiązku wzywania ani powiadamiania swojego serwisu.
Zmiana stawek VAT zazwyczaj wiąże się z koniecznością wykonania raportu zerującego sprzedaży. Zalecamy powiadomienie nas o zmianie stawek VAT, gdyż nie zawsze jest to prosta czynność, a sprzedaż z błędnymi stawkami VAT będzie prowadziła do wielu korekt księgowych.


Co grozi za nieterminowe wykonanie przeglądów okresowych lub za ich brak?

Nieterminowe wykonanie przeglądów okresowych lub ich brak jest wykroczeniem skarbowym.
Należy liczyć się z koniecznością dokonania zwrotu 700 zł, z którego skorzystało się przy zakupie urządzenia fiskalnego. Urząd skarbowy może nałożyć również mandat skarbowy na Podatnika. Stosowane są również kary grzywny w wysokości od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.


Działalność została zawieszona. Czy należy wykonać przegląd okresowy urządzenia fiskalnego?

Tak. Zawieszenie działalności nie zwalania z obowiązku wykonywania okresowych przeglądów urządzenia fiskalnego.


Planuję zamknięcie działalności gospodarczej. O czym należy pamiętać?

Zamknięcie działalności wiąże się z tzw. odczytem pamięci fiskalnej urządzenia. Taki odczyt odbywa się w obecności Podatnika, serwisanta oraz urzędnika skarbowego i kończy się protokołem z zamknięcia pamięci urządzenia fiskalnego. Należy koniecznie powiadomić nas o zamiarze zamknięcia działalności gospodarczej.


Na jaki okres czasu przewidziana jest praca urządzenia fiskalnego?

W urządzeniach starego typu (z kopią papierową lub elektroniczną) okres pracy uzależniony jest od ilości wykonanych raportów dobowych.
Większość produkowanych urządzeń fiskalnych może zapisać do pamięci fiskalnej nie więcej niż 1 830 raportów dobowych. Po przekroczeniu tej wartości należy wymienić pamięć fiskalną lub zakupić nowe urządzenie fiskalne.

Okres pracy urządzeń on-line zależy od większej liczby parametrów technicznych. Ilość raportów dobowych nadal nie może być większa niż 1 830. Kolejnym ograniczeniem jest liczba wystawianych paragonów. Tanie urządzenia on-line mają możliwość zapisu mniejszej ilości paragonów niż te droższe i nie nadają się dla każdego Podatnika. Są jeszcze inne parametry modułu fiskalnego, ale są one na tyle mało znaczące dla większości Podatników, że w zasadzie można się nimi nie przejmować.


Czy mogę sprzedać odczytane (zamknięte) urządzenie fiskalne?

Teoretycznie tak, natomiast w praktyce bywa z tym ciężko. Należy pamiętać, iż odczytane (zamknięte) urządzenie fiskalne posiada pamięć fiskalną z NIP'em, którego nie da się zmienić. Osoba, która zakupi taką używaną kasę fiskalną, będzie musiała wymienić moduł fiskalny na nowy. Koszt nowego modułu fiskalnego wraz z jego wymianą, to ponad 60% wartości kasy fiskalnej. Z punktu widzenia Kupującego jest to zazwyczaj nieopłacalne.

POLSKA BEZGOTÓWKOWA terminal płatniczy bez opłat
KASY FISKALNE ON-LINE

Jesteśmy do dyspozycji w godz. 830-1600. Telefon serwisowy poza godzinami pracy: 792 878 942 lub 604 641 683

Nasi partnerzy : 

PayTel JCCS Edata Farex Elzab Six Payments Aclas-Polska

created by MW